Vi utför areamätning av lägenheter i Stockholm

Vi har sedan starten 1994 mätt upp alla upptänkliga storlekar och olika typer av lägenheter - allt från ettan på Lilla Essingen 16 m2 (BOA) till etagevåningen på Östermalm 654 m2 (BOA).

Med 30 års erfarenhet och med 8.000 + utförda areamätningar kan vi konstatera att äldre uppgifter om angiven area ofta skiljer sig åt jämfört med mätresultatet efter en korrekt utförd areaberäkning. 

Avvikelse i mätresultatet efter en korrekt utförd areamätning visar sig i ca 70 % av fallen, och då både uppåt och nedåt i m2 och i olika skala.

Det vanligaste är dock att Boarea (BOA) efter areamätning är större än äldre uppgift om angiven area. 

Det är därför viktigt att utföra en areamätning när det gäller köp eller försäljning av en bostadsrätt  - och det av flera skäl bl.a ;

 • ¤  En mätning kan göra skillnad på priset / värdet
  ¤  Du får ett mätbevis - både som pdf samt ett underskrivet original
  ¤  För en tryggare bostadsaffär och för att undvika att du hamnar i en rättstvist

Läs mer om varför angiven area så ofta skiljer sig mot uppmätt Boarea

Vi har som regel inga väntetider.  Snabbt, korrekt, professionellt och med flexibel personlig service.

Vi kan vanligtvis leverera mätresultatet - i form av ett mätbevis - inom 24 tim från mätningen på plats. 

Vid areaberäkningen tillämpas nu gällande mätregel SIS Svensk Standard SS21054:2020.

 • Areamätning av "vanlig" lägenhet
  från 1.395 kr

  Fast pris från 1.395 kr för areamätning av en bostadsrättslägenhet under 60 m2 inom Stockholms tullar och närförort. Mätresultatet redovisas med ett Mätbevis.

 • Areamätning av vindsvåning
  från 2.995 kr

  För en vindsvåning under 100 m2 inom Stockholms tullar och närförort. Mätresultatet redovisas med ett Mätbevis.
   
  För vindsvåningar med snedtak så redovisar vi förutom Boarea (BOA) i förekommande fall även utrymme i lägenhet som faller utanför mätregelns avgränsningar vad gäller rumshöjd. Vi benämner dessa utrymmen som "Ej mätvärt utrymme" under snedtak - för låg rumshöjd. Det är ett utrymme som går att nyttja till viss del men som inte uppfyller mätregelns krav för mätvärdhet vad gäller just rumshöjd. 

Vi utför sedan starten 1994 areamätning av bostadsrätter, villor, lokaler, radhus och fastigheter i Stockholm. Läs mer på areaberakning.se  • Välkommen till Areaberäkning Areamätning Arkitekt Mikael Hådell Tel 0729025002

Har du frågor, funderingar eller behöver hjälp ? 

Vår expertis finns till för dig.

Tveka inte att höra av dig !

Vi utför sedan starten 1994 areamätning av bostadsrätter, villor, lokaler, radhus och fastigheter i Stockholm. Läs mer på areaberakning.se  • Välkommen till Areaberäkning Areamätning Arkitekt Mikael Hådell Tel 0729025002