Varför beställa en areamätning ?

Vi utför sedan starten 1994 areamätning av bostadsrätter, villor, lokaler, radhus och fastigheter i Stockholm. Läs mer på areaberakning.se  • Välkommen till Areaberäkning Areamätning Arkitekt Mikael Hådell Tel 0729025002

Med 30 års erfarenhet och med 8.000 + utförda areamätningar kan vi konstatera att äldre uppgifter om angiven area ofta skiljer sig åt jämfört med mätresultatet efter en korrekt utförd areaberäkning. Diskrepans visar sig i ca 70 % av fallen, och då både uppåt och nedåt i m2 och i olika skala.

Det är därför viktigt att utföra en areamätning när det gäller som exempel köp/försäljning av en bostadsrätt eller villa, och det av flera skäl bl.a

 • ¤  En mätning kan göra skillnad på priset / värdet
  ¤  Du får ett mätbevis - både som pdf samt ett underskrivet original
  ¤  För en tryggare bostadsaffär och för att undvika att du hamnar i en rättstvist

Orsaker till att angivna areor så pass ofta skiljer sig gentemot mätresultatet efter en korrekt utförd areamätning kan t.ex vara - var för sig eller i kombination

 • ¤ att fastigheten inte byggdes som den ursprungligen ritades och att mätningen enbart är baserad på ritningar som inte stämmer med verkligheten
  ¤ att mätning och areaberäkning har utförts efter gamla numer inaktuella mätregler. I mars 2020 publicerades en ny mätregel SS 21054:2020 vilken ersatte den tidigare SS 21054:2009
  ¤ att det är "felmätt" rent måttmässigt
  ¤ att datorprogram / CAD inte använts vid beräkningen av arean
  ¤ att angivna areor mer ungefärligt uppskattades / beräknades vid en tidpunkt när uppgift om arean inte var lika viktig "Bruksvärdeshyra" där hyreslägenhetens storlek bara var en av flera parametrar vid hyressättning - och sålunda inte lika viktig som vid försäljning av en bostadsrätt
  ¤ att ändringar har gjorts sedan tidigare uppmätning  vad gäller som exempel en lägenhets omfattning - avgränsning o.s.v.  Såsom stambyte med nya schaktdragningar, delade alternativt ihopslagna lägenheter, rivna / nytillkomna väggar i vindsvåningar, avjämnad omslutande konstruktion i gamla kök för köksmontering o.s.v.